Beauty Natural Beauty

7 മണിക്ക് ചോദിച്ചു 9:30ന് മറുപടി വാക്ക് പാലിച്ച് സഞ്ജു എജ്ജാതി 😍| Sanju Samson Kept Words & Answered

sanjusamson #rrvsdc #ipl2022.

Originally published at https://www.youtube.com/watch?v=zA8cWoR2X-A